Mobil logo

PRAKTISKT ARBETE

Se oss som din egen support!

DEBET & KREDIT

Några kompisar som är svåra att förstå inom ekonomi är debet & kredit. Tyda balans & resultatrapporten. Att lägga kontona på rätt ställe. Det kan ta en stund. Genom kortare föreläsningar, coaching och utbildning kan vi hjälpa er.

Kontakta oss så berättar vi mer på e-mail: info@dfrab.se eller tel: 08 400 225 52

DET LÖPANDE ARBETET

Det mesta som har med ekonomi och juridik att göra. Löpande bokföring, bokslut, skattedeklarationer, årsbokslut, inkomsdeklarationer, affärsplaner, budget, aktieägaravtal, försäkringsärenden & tvister m.m.

Kontakta oss så berättar vi mer på e-mail: info@dfrab.se eller tel: 08 400 225 52

Kontakta oss redan idag!

eller ring oss
08 400 225 50